Publikationer

Hällsjö hembygdsföringen har sedan starten 2006 bedrivet det vi kallar för gårdsforskning. Det kan enklast beskrivas som släktforskning fast med utgångspunkt från bostäder istället för släkten.

Resultatet av arbetet finns numera väl dokumenterat i vår bokserie Gårdarnas Historia

Tredje delen ur bokserien Gårdarnas historia.
De två första delarna av våra börcker om gårdarna i Dals socken.

Under arbetet med gårdsforskningen har det framkommit en del annat spännande på vägen och ett resultat blev häftet Traditioner i Hällsjö. Under våra samtal och intervjuer dokumenterades gamla seder och traditioner, vilka vi självklart ville dela med oss av.

Våra böcker innehåller många fina bilder på gårdarna i vår bygd och dessa bilder har vi även tagit till vara på i form av kalendrar som vi ger ut.

Tillgängliga publikationer

Gårdarnas historia - Del 1

Den första delen av Gårdarnas historia - Dals socken omfattar byarna Hällsjö, Kärr, Kärrsrå, Lidbäcken och Mosjön.

Inbunden bok, 352 sidor.
Utgiven 2015.
Pris 400 kr.

Gårdarnas historia - Del 2

Den andra delen av Gårdarnas historia - Dals socken omfattar byarna Flögsätter, Kärr, Mo och Lövsjö. Boken omfattar 60 hus och cirka 2000 personer.

Inbunden bok, 288 sidor.
Utgiven 2018.
Pris 400 kr.

Gårdarnas historia - Del 3

Den tredje delen av Gårdarnas historia - Dals socken omfattar byarna Pannsjön, Ållsta och Daglös.

Inbunden bok, 320 sidor.
Utgiven 2021.
Pris 400 kr.

Gårdarnas historia - Del 4

Den fjärde delen av Gårdarnas historia - Dals socken omfattar byarna Ärsta, Norum, Galagök och Hållsätter.

Inbunden bok, 376 sidor.
Utgivnen 2023.
Pris 400 kr.

Traditioner i Hällsjö

En dokumentation av gamla seder och traditioner som funnits i byn.
Texten bygger på inspelade gruppsamtal och den har kompletterats med fotografier av gamla redskap och föremål.

Publikationen är ett 35-sidigt häfte som vi säljer för 60 kr/st.

Kalender
Väggkalender med motiv från Gårdarnas Historia.
Pris 100 kr.