Om föreningen

Historik

Det har under lång tid funnits ett aktivt föreningsliv i Hällsjö, men det handlade tidigare oftast om engagemang i föreningar som inte var direkt kopplade till vår egen by. Under början av 2000-talet blev det en svag nergång och dels för att vända den trenden och dels för att sätta fokus på vår egen by bildades Hällsjö hembygdsförening i april 2006.

Föreningen bildades med syfte att dels verka för att hembygdens natur- och kulturvärden bevaras och vårdas, och dels för att samla, förvalta och sprida kännedomom vår bygd. Föreningen ska även ta initiativ till och driva frågor som gagnarbygden och dess utveckling.

Bidrag

Vi uppskattar alla former av stöd till föreningen. Det kan t.ex. vara en hjälpande hand under våra arbetsdagar eller ekonomiskt stöd i form av ett medlemskap eller en valfri pengagåva. I samband med våra aktiviteter brukar det ofta finnas möjlighet att lämna en gåva kontant men för den som vill göra en insättning kan ni använda vårt bankgiro.

Kontoinnehavare: Hällsjö Hembygdsförening

Bankgiro: 5894-0958

Styrelsen

Följande medlemmar fick vid årsmötet för 2023 förtroendeuppdrag:

NamnUppgiftNamnUppgift
Per Viklund OrdförandeRoger Melander Suppleant
Ulf ÅkermarkVice ordförande Lennart Henriksson Suppleant
Inga Nilsson Sekreterare
Håkan Melander KassörMari ViklundValberedning
Lars Svensson Ledamot Gerd ÅkermarkValberedning
Mikael SemnebyLedamot
Daniel Åkermark Ledamot Ulla Sondell Revisor
Marielle BergqvistRevisor