Medlemsansökan

Fyll i nedanstående formulär och skicka in för att bli medlem i Hällsjö hembygdsförening redan idag. Uppgifter markerade med * är obligatoriska.

  Personuppgifter

  Medlemstyp *

  Enskild medlemFamilj

  Medlemsavgift

  Enskild medlem, avgift för 2023 är 50 kr.

  Familj, avgift för 2023 är 120 kr.

  Medlemsavgiften betalas in en gång per år och avgiftens storlek beslutas av årsmötet. Medlemskapet är endast giltigt efter att vi mottagit er inbetalning till nedanstående bankgiro.

  Kontoinnehavare: Hällsjö Hembygdsförening

  Bankgiro: 5894-0958

  Genom att skicka in detta formulär godkänner ni samtidigt föreningens stadgar. Stadgar för Hällsjö Hembygdsförening, senast reviderade 2009-03-28. För att läsa stadgarna ovan krävs Adobe Reader. Saknar ni detta program kan ni enkelt installera det nu.