Medlemsansökan

Fyll i nedanstående formulär och skicka in för att bli medlem i Hällsjö hembygdsförening redan idag. Uppgifter markerade med * är obligatoriska.

Personuppgifter

Medlemstyp *

Enskild medlemFamilj

Medlemsavgift

Enskild medlem, avgift för 2020 är 50 kr.

Familj, avgift för 2020 är 120 kr.

Medlemsavgiften betalas in en gång per år och avgiftens storlek beslutas av årsmötet. Medlemskapet är endast giltigt efter att vi mottagit er inbetalning till nedanstående bankgiro.

Kontoinnehavare: Hällsjö Hembygdsförening

Bankgiro: 5894-0958

Genom att skicka in detta formulär godkänner ni samtidigt föreningens stadgar. Stadgar för Hällsjö Hembygdsförening, senast reviderade 2009-03-28. För att läsa stadgarna ovan krävs Adobe Reader. Saknar ni detta program kan ni enkelt installera det nu.